Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. IAB Polska dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem mixx-awards.ploraz pozostałych serwisów działających pod markami i znakami towarowymi oraz identyfikacyjnymi którymi IAB Polska dysponuje i wykorzystuje je w swojej działalności (dalej jako: „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie (02–508) przy ul. Puławskiej 39/77(dalej jako: „Administrator”, „IAB”, „IAB Polska”, „my”).
 3. Użytkownik może się z nami skontaktować w następujący sposób: 
  • listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02–508 Warszawa,
  • poprzez e‑mail: biuro@iab.org.pl.
 4. Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników, w szczególności: 
  • w celu realizacji projektów i wydarzeń organizowanych przez IAB – podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości propagowania naszej działalności i realizacji projektów lub też realizacja umowy, jeżeli Użytkownik jest stroną takiej umowy zawartej z IAB,
  • w celu obsługi Użytkowników naszych serwisów internetowych – podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości polepszania jakości naszych usług,
  • w celu marketingu usług własnych Administratora oraz wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych, na adres e‑mail podanych przez Użytkownika – podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości przedstawiania informacji o naszych usługach.
  • w celu udostępnienia danych osobowych naszym Parterom w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę w tym celu.
 5. Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkowników w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania: 
  • w okresie wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,
  • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości co do danych osobowych zawartych w dokumentacji podatkowej lub księgowej,
  • do momentu wyrażenia przez Użytkowników sprzeciwu co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • do momentu wycofania zgody co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika
 6. Będziemy przekazywać dane osobowe danych Użytkowników naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługę administracyjną IAB.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 7. Każdy Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z realizacja Umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej

 1. Prawo wycofania zgody. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres  biuro@iab.org.pl lub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02–508 Warszawa.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma on prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik może zgłosić sprzeciw poprzez wysłanie oświadczenia na adres  biuro@iab.org.pllub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02–508 Warszawa.
 2. Prawo wniesienia skargi do organunadzorczego. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@iab.org.pllub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

 

POLITYKA COOKIES

Administrator w swoich serwisach internetowych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z nich przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 • dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Więcej informacji o cookies Użytkownik może znaleźć na stronie serwisu IAB dostępnego pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/