CZ. III • DZIAŁALNOŚĆ IAB POLSKA

Działalność edukacyjna IAB Polska

  • W 2022 roku do egzaminu DIMAQ Professional przystąpiły 894 osoby,
    a do egzaminu DIMAQ Basic – 248 osób. 

  • Łącznie od 2016 roku do egzaminu DIMAQ podeszło ponad 5 tysięcy osób. 

  • W szkoleniach z e‑marketingu w 2022 roku wzięło udział ponad 1200 osób.

Ewa Opach

IAB Polska

DIMAQ Employer

Stale rośnie liczba pracodawców, którzy dołączają do programu Pracodawca DIMAQ – na koniec 2022 było ich ponad 40. Do programu może przystąpić firma, która zatrudnia osoby z certyfikatem DIMAQ, a przy tym spełnia dodatkowe warunki, opisane na stronie DIMAQ Employer. 

Szkolenia

Oferta szkoleń IAB Polska została poszerzona o kilka tematów, m.in. influencer marketing, martech, zarządzanie transformacją cyfrową i marketing automation. Mimo iż w 2022 roku szkolenia zaczęły wracać do trybu stacjonarnego, to nadal zdecydowanie przeważał tryb online. Wzrosła liczba firm, które opłaciły szkolenia z 80% dofinansowaniem z projektu „Kompetencje dla sektorów 2” – z tej opcji w 2022 roku skorzystało ponad 400 uczestników naszych szkoleń (nasi klienci mogą skorzystać z bezpłatnej asysty w pozyskaniu środków). Średnia ocena szkoleń DIMAQ Basic to 4,8/5, a Professional – 4,7/5. Aż 96% uczestników poleca nasze szkolenia DIMAQ Professional, a 100% uczestników poleca szkolenia na poziomie Basic.

DIMAQ Voice

To comiesięczne spotkania dla entuzjastów digital marketingu obecnie prowadzone w trybie online. Od 2018 odbyło się 49 takich spotkań. W 2022 w 9 sesjach live uczestniczyło 3700 osób i wystąpiło 29 prelegentów. Scena DIMAQ Voice jest otwarta dla każdego, kto chce podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, przeprowadzoną kampanią czy też inspiracją. Posiadaczom certyfikatów umożliwiają zdobycie punktów recertyfikacyjnych.  Więcej szczegółów można znaleźć na stronie DIMAQ Voice.

DIMAQ Uni 

Do 11. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową i podyplomową z zakresu e‑marketingu organizowanego przez IAB we współpracy z SGH zgłoszono 34 prace. Nagrodami w konkursie są studia podyplomowe Marketing Internetowy na SGH oraz udział w szkoleniach przygotowujących do egzaminu DIMAQ. Konkurs to również okazja dla posiadaczy DIMAQ do zdobycia punktów recertyfikacyjnych za ocenienie prac jako członek jury. 

Tematy ubiegłorocznych zwycięskich prac to: 

magisterska – „Rola treści w pozycjonowaniu stron internetowych”, 

● licencjacka – „Automatyzacja marketingu jako narzędzie do analizy potrzeb klientów”, 

● podyplomowa – „Wykorzystanie trendu konsumenckiego LOHAS w komunikacji marketingowej sklepów internetowych oferujących sprzedaż w modelu subskrypcji”. 

Trwa kolejna edycja, prace można nadsyłać do 16 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem strony DIMAQ UNI.

Badanie DIMAQ

W grudniu przeprowadzono II edycję badania wśród posiadaczy certyfikatu DIMAQ. 638 osób wyraziło opinie na wiele tematów związanych z programem DIMAQ i jego rozwojem, poniżej ich podsumowanie.

Egzamin

● Zdecydowana większość posiadaczy certyfikatów brała udział w szkoleniach przygotowujących do egzaminu. W przypadku Basic nieco częściej (92%) niż Professional (83%-86%). 

● Przystąpienie do egzaminu było przede wszystkim inicjatywą własną (ponad 50%) – szczególnie w przypadku certyfikatu Professional wśród osób spoza IAB. Polecenie pracodawcy było jednak także istotnym czynnikiem w procesie decyzyjnym. 

● 23% badanych uznaje poziom Basic jako łatwy. W przypadku Professional 52% respondentów uważa, że jest trudny. 

Certyfikat

● 56% badanych uważa, że posiadanie certyfikatu Professional przyniosło im korzyści zawodowe, 63% posiadaczy Basic również tak uważa. Jedynie 11% w przypadku Basic i 15% posiadaczy Professional jest przeciwnego zdania. 

● Zdecydowana większość (ponad 80%) poleciłaby podejście do egzaminu innym osobom. 

● Wszyscy posiadacze Professional mają świadomość, że certyfikat ma ograniczoną ważność. W przypadku Basic 17% nie wiedziało o tym fakcie. Jedynie 2% badanych nie planuje przedłużyć ważności dokumentu. 

Certyfikat na wyższym poziomie

● 48% posiadaczy DIMAQ byłaby zainteresowana zdobyciem certyfikatu na wyższym poziomie. 21% jest odmiennego zdania.  

● Wśród interesujących obszarów przy podnoszeniu kompetencji najczęściej wskazywano strategię kampanii digital (76%-82% w zależności od badanej grupy) oraz efektywność reklamy (65%-74%). 

Rozwijanie kompetencji

● Zdecydowana większość (ponad 90%) rozwija dalej swoje kompetencje zdobyte podczas certyfikacji. 

Prawie wszyscy (ponad 95%) rozwijają je, zdobywając wiedzę (jako czytelnik, słuchacz itp.) za pośrednictwem szkoleń, konferencji, czytania specjalistycznych materiałów itp. Zdecydowanie mniej popularne (poniżej 30%) są działania proaktywne obejmujące dzielenie się wiedzą (jako prelegent, autor, prowadzący).

● Jedna trzecia badanych współdzieli koszty rozwijania kompetencji wraz z pracodawcą. W przypadku 49% posiadaczy DIMAQ Professional wśród firm członkowskich te koszty w całości pokrywa pracodawca. 

● 69% badanych byłoby zainteresowanych zdobyciem certyfikatu ze specjalizacją w konkretnym obszarze. Do najczęściej wymienianych specjalizacji należą: strategia i planowanie (53%), e‑commerce (45%), analityka internetowa i UX (38%) oraz social media (34%).

DIMAQ a rynek europejski

● Dla 59% badanych obecność programu DIMAQ na innych rynkach niż polski jest ważna. 44% uważa, że powinien powstać osobny poziom DIMAQ, który będzie obejmować zagadnienia na poziomie paneuropejskim, a nie lokalnym. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Współtworzona przez IAB Polska i SKM SAR Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej działa od 2019 r., liczy blisko 70 członków. Jej aktywności w 2022 to 5 programów studiów, aplikacja „Grasz o staż”, poradniki dla uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych, rekomendacje zmian legislacyjnych z zakresu edukacji i Akademickich Biur Karier, konferencja MarCom Skills Day. Równolegle z inicjatywy Rady opracowano Sektorową Ramę Kwalifikacji, która będzie opublikowana w II kwartale 2023.