CZ. I • POLSKI RYNEK INTERNETOWY

Wstęp do stabilizacji i dalszego rozwoju

Ostatnie dwa lata miały szczególne znaczenie dla transformacji cyfrowej i społecznej. Miniony rok przyniósł stabilizację trendów zapoczątkowanych w roku poprzedzającym. Pandemia w krótkim czasie i w trwały sposób zmieniła nawyki zakupowe. Wzmocniona rola komunikacji online zaowocowała dalszą profesjonalizacją niemal wszystkich obszarów związanych z komunikacją marketingową online. Z kolei niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza zwiększyła rolę zaufania wobec marek i ich umiejętności szybkiego reagowania na nowe okoliczności i oczekiwania konsumentów.

Reklamodawcy zaadaptowali się do zmian, inwestując nie tylko w nowe technologie czy też zmiany organizacyjne, ale przede wszystkim w online. Zwiększone nakłady na reklamę internetową przełożyły się na ponad 20-procentowy wzrost tego kanału rok do roku, stanowiąc jednocześnie połowę wydatków na reklamę ogółem (według wewnętrznych analiz IAB Polska przygotowanych na podstawie danych IAB Polska/PwC AdEx oraz Publicis Media).

W najbliższych latach dużym wyzwaniem staną się działania mające na celu wybranie najlepszych rozwiązań mających zastąpić pliki 3rd party cookies w procesie realizacji, mierzenia i optymalizacji kampanii reklamowych. Testowanie oraz analiza poszczególnych narzędzi oferowanych przez rynek zdominują aktywności reklamodawców w tym obszarze.

2021 to kolejny rok wzrostów sprzedaży i liczby klientów w e‑commerce mimo trudności związanych z terminowością i załamaniem globalnego łańcucha dostaw. Zmniejszyła się również bariera wejścia w sprzedaż online dzięki takim trendom jak rozwój marketplace’ów, social commerce czy live commerce. E‑handel będzie rozwijał się również w kierunku wykorzystania innowacji, takich jak technologie Internet of Senses umożliwiające doświadczanie produktów zmysłami (zapach, smak, wrażenia dotykowe) oraz coraz lepszego wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Nadal wzmacniają się obszary związane z rozrywką online, które podczas pandemii wyrosły na jedne z wiodących potrzeb konsumentów w internecie. Rosnąca liczba serwisów streamingowych, dalsza profesjonalizacja obszarów esportu czy gamingu to zjawiska, które zarówno w ubiegłym roku, jak i obecnie silnie kształtują rynek online. Poziom konsumpcji treści wideo online podwoił się w ciągu zaledwie 3 ostatnich lat zarówno w zakresie krótkich treści, jak i filmów pełnometrażowych oglądanych na platformach VOD. Z kolei wzbogacenie w ostatnich latach sektora audio online w Polsce poprzez powstawanie wielu profesjonalnych radiów internetowych czy rozwój usług streamingu muzyki zaowocował wydzieleniem w Raporcie Strategicznym IAB osobnego rozdziału opisującego najważniejsze trendy dla tego sektora w minionym roku.

Stale wzmacnia się pozycja dużych, głównie międzynarodowych graczy. Ich rola i odpowiedzialność w kształtowaniu ekosystemu cyfrowego została dostrzeżona przez regulatorów rynku cyfrowego. Na dostawców usług świadczonych poprzez internet, w tym na wiodących globalnych graczy, istotny wpływ będą miały finalne przepisy unijnych projektów Digital Services Act i Digital Markets Act, które zmienią wiele aspektów ich działalności biznesowej i zasad interakcji pomiędzy poszczególnymi interesariuszami. Z kolei na rynku krajowym rok 2021 przyniósł m.in. od dawna oczekiwaną transpozycję dyrektywy audiowizualnej i novum w postaci przepisów dotyczących platform udostępniania wideo. 

Początek roku 2022, naznaczony wojną w Ukrainie, pokazał, jak istotną rolę w reklamie online odgrywa bezpieczeństwo marki: reklamodawcy coraz bardziej dbają o to, by oprócz widoczności reklamy, pojawiała się ona w towarzystwie niebudzącym negatywnych skojarzeń czy strachu. Sposób reagowania marek na sytuację społeczno-polityczną jest uważnie obserwowany przez konsumentów, co w niespotykanej dotąd skali wytworzyło presję na przedsiębiorców i marketerów, aby w bardzo krótkim czasie przeformatowali wiele ze swoich działań rynkowych. Odpowiedzialność marek przestała dotyczyć tylko dostarczanych przez nich produktów, lecz rozszerzyła się na współkształtowanie całego otoczenia, w którym firma funkcjonuje. 

Rada Merytoryczna

Piotr
Kowalczyk

Dyrektor produktu reklamowego online, Polska Press Grupa, Prezes Zarządu IAB Polska w latach
2009–2012, posiadacz specjalnego certyfikatu DIMAQ

Elżbieta
Kondzioła

Dyrektor Sprzedaży Online, LOVEMEDIA, Szefowa Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska

Teresa
Wierzbowska

Doradca Zarządu ds. Public Affairs, Cyfrowy Polsat S.A., Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej IAB Polska

Robert
Wielgo

Członek Zarządu,
IAB Polska